BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

A naše emoce" Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít."    

                                                       

                                                 Edward Bach                                                        


Bachovy květové esence jsou velice jednoduchým, uceleným a účinným systémem , který na jemné rovině odstraňuje duševní napětí, čímž vnáší do života harmonii a vyrovnanost.

Objevil je kolem roku 1930 anglický lékař Dr. Edward Bach. Květové esence tvoří komplex 38 květových esencí, které jsou připraveny z nejedovatých květů divoce rostoucích rostlin, stromů nebo keřů. 39 esencí je Krizová esence = Rescue Remedy, jež obsahuje pět Bachových květových esencí.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Nedochází k potlačení negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje. Cílem je podpora při léčení nemocí i emocí a s tím zároveň mizí pocity jakými jsou deprese, strach, úzkost, nejistota a trauma = překážka v léčení.

Možnosti použití:

  • osobní a rodinné problémy (nový člen rodiny, osamění, ztráta blízkého člověka, žárlivost, rozvod, rozchod...)
  • strachy známé i neznámé, fobie, úzkosti, následky šoků
  • deprese, apatie, beznaděj, zatrpklost, únava, nedostatek energie
  • nízké sebevědomí, nejistota
  • nespavost, netrpělivost, nerozhodnost
  • workoholismus, přílišné nadšení
  • potíže se sebepřijetím ( komplexy, anorexie, bulimie, nadváha, pocit viny )
  • potíže ve škole, zkoušky
  • změny v životě ( těhotenství, porod, změna zaměstnání, bydliště, zkoušky...)
  • preventivní užívaní - vylaďují naši psychiku

Květové esence jsou zcela bezpečné pro všechny věkové kategorie, těhotné, děti včetně novorozenců, pro zdravé i nemocné, dokonce i zvířata a rostliny. Nejsou návykové a nevyvolávají nežádoucí účinky a alergie. Mohou se užívat samostatně nebo s lékařskou či jinou léčbou. 

Příprava užívací lahvičky

Bachovy květové esence je možné kombinovat s kraniosakrální terapií, metamorfní technikouSchüsslerovými solemi.


"Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu

v jeho živoucí paměti dán."


Dr. Edward Bach, Dvanáct léčitelů