BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 Přehled esencí

    

    Popis a vyobrazení jednotlivých esencí    


Názvy esencí


 • 1 Řepík lékařský - Agrimony
 • 2 Topol osika - Aspen  
 • 3 Buk lesní - Beech 
 • 4 Zeměžluč lékařská - Centaury  
 • 5 Rožec - Cerato
 • 6 Slíva třešňová - Cherry Plum  
 • 7 Poupě jírovce- Chestnut Bud
 • 8 Čekanka obecná - Chicory     
 • 9 Bílá lesní réva - Clematis  
 • 10 Plané jablko - Crab Apple
 • 11 Jilm - Elm  
 • 12 Hořec podzímní - Gentian 
 • 13 Hlodaš evropský - Gorse 
 • 14 Vřes obecný - Heather 
 • 15 Cesmína ostrolistá - Holly
 • 16 Zimolez kozí list -Honeysuckle 
 • 18 Netýkavka žlázonosná - Impatiens 
 • 19 Modřín opadavý - Larch 
 • 20 Kejklířka skvrnitá - Mimulus • 21 Hořčice polní - Mustard
 • 22 Dub letní - Oak
 • 23 Oliva - Olive
 • 24 Borovice lesní - Pine
 • 25 Červený kaštan - Red Chestnut
 • 26 Devaterník penízkovitý - Rock Rose
 • 27 Voda z léčivých pramenů - Rock Water
 • 28 Chmerek roční - Scleranthus
 • 29 Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem
 • 30 Kaštan jedlý - Sweet Chestnut
 • 31 Sporýš lékařský - Vervain
 • 32 Vinná réva - Vine
 • 33 Vlašský ořech - Walnut
 • 34 Žebratka bahenní - Water Violet
 • 35 Bílý kaštan - White Chestnut
 • 36 Sveřep větevnatý - Wild Oat
 • 37 Planá růže - Wild Rose
 • 38 Vrba žlutá - Willow
 • 39 Krizová esence - Rescue Remedy

1 Řepík lékařskýAgrimony

 • Ukrýváte problémy za stále se usmívající tváří? 

2 Topol osika - Aspen

 • Máte nevysvětlitelné obavy?

3 Buk lesní - Beech

 • Jste netolerantní a přehnaně kritičtí k ostatním lidem?

4 Zeměžluč lékařská- Centaury

 • Neumíte požádat o pomoc?
 • Je pro vás těžké ríci NE?

5 Rožec - Cerato

 • Máte nedůvěru ve vlastní rozhodnutí?
 • Neustále hledáte u ostatních radu?
 • Máte přemrštěný hlad po informacích?
 • Znejistí vás mínění a rozhodnutí ostatních?
 • Hledáte potvzení u autorit?

6 Slíva třešňová - Cherry Plum

 • Máte strach ze ztráty sebekontroly?
 • Jste zoufalý, jste před nervovým zhroucením.
 • Nekontrolované výbuchy hněvu, zvláště u dět.

7 Poupě jírovce - Chestnut Bud

 • Dostáváte se vždy do stejných situací, vždy to končí stejně...
 • Neustále opakujete tytéž chyby a v očích okolí, jste se ničemu nenaučili?
 • Nejste schopni se poučit z chyb a zkušeností?
 • Jste jako stará gramofonová deska, která hraje stejnou skladbu... ( "Na Hromnice o den více...")
 • V myšlenkách jste často o dva kroky napřed, ovšem na současnou situaci reagujete často nepozorně nebo bez zájmu?
 • Jste stálý začátečník (jazyky, hudba, cvičení...)?
 • V pozitivním stavu jste duševně čilí, učíte se i pozorováním chování jiných lidí.
 • Pozornost je vždy v přítomnosti, každá zkušenost je vniřním bohatstvím.
 • Opustíte "začarovaný kruh".
 • Člověk se může vnitřně lehce přepnout, vzniká dobrá schopnost učení

8 Čekanka obecná - Chicory

 • Je váš postoj majetnický, sobecký, panovačný, stále něco požadujete, nešetříte kritikou, jste urážliví?
 • "Láska závislá na podmínkách - Když, ..."
 • Citové vydírání, sebelítost, nadměrná starostlivost a přívětivost za podmínek.
 • Těžko odpouštíte a zapomínáte na špatné?
 • Rodič, který nenechá své dospělé děti, žít vlastní život. Vydírání nemocí, ukřivděný. Cití se přehlížený, pokud jej "děti" každý týden nenavštěvují nebo několikrát týdně nevolají.
 • Děláte téměř vše, aby jste z toho měli užitek?
 • Často mluvíte o tom, co vám druzí dluží?
 • Majetnická mateřská láska.
 • Hluboké duševní nespokojení, prázdnota, pocit "že jsem nebyl nikdy opravdu milován".
 • Děti, které téměř od narození vyžadují pozornost rodiny. Pokud je zanecháte samotné, reagují nesnesitelným pláčem. Mají pestrou zásobu triků, jak vzbudit pozornost ( vztek, pláč, křik, nemoc...).
 • V pozitivním stavu - poskytujeme ochotně a láskyplně podporu a pomoc.
 • Věnujeme se vlastnímu růstu a rozvoji.
 • Darujeme, aniž očekáváme cokoliv na oplátku.
 • Dáváme pocit bezpečí a jistoty druhým.
 • Přívětivost, jemnocit, pocit tepla - jsme sami v sobě s pocitem bezpečí a jistoty.

9 Bílá lesní réva - Clematis

 • Sníte a myšlenkami jste stále někde jinde.
 • Nemáte zájem o okolní dění.
 • Často se díváte do prázdna, máte sklon k omdlévání.

10 Plané jablko - Crab Apple

 • Jste puntičkáři?
 • Trpíte pocity nečistoty, špíny, stále si myjete ruce, něco uklízíte...?
 • Máte pocit odporu k tomu, jak vypadáte?
 • " Zrcadlo je váš nepřítel."
 • Odpor k normálním tělesným funkcím - příjem potravy, vyměšování.
 • Lpíte na detailech a přitom vám uniká podstata?
 • Bojíte se zkažených potravin, nečistého prostředí...?
 • V pozitivním stavu neřešíme detaily.
 • Jste velkorysí, nenecháte se maličkostmi vyvést z míry.
 • Máte rádi své tělo i duši.
 • Esence může pomoci při dietách, infečním onemocnění, akné...

11 Jilm - Elm

 • Máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vycčerpává?
 • Jste zavaleni úkoly?
 • Máte pocit, že nemáte dostatek síly  na vše, co musíte zvládnot a chcete udělat.

12 Hořec nahořklý - Gentian

 • Rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem
 • Jste  člověk, který je deprimovaný a také víte proč
 • Ukazujete a oznamujete v každé situaci své chyby
 • V principu jste předem skeptičtí

13 Hlodaš evropský - Gorse

 • Přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
 • Pocit zoufalství, že nic už nemá žádný význam
 • Jste deprimovaní, rezignovaní, vnitřně unavení

14 Vřes obecný - Heather

 • Jste soustředění sami na sebe, upovídaní?
 • Chcete být stále ve středu pozornosti?
 • Potřebujete stále posluchače?
 • Máte pocit, že vás nikdo nevyslechne?
 • Neumíte být sami?
 • Přeháníte své symptomy a z maličkostí děláte extrémní věci?
 • Máte sklon mluvit rychle, blízko posluchačova obličeje?
 • Děti, které stále skáčí do řeči, vyžadují pozornost, tahají za rukáv,  pokud chtějí něco říct.
 • V pozitivním stavu se učíte naslouchat.
 • Jste dobrý posluchač, zajímající se diskusní partner.
 • Jste pomocí a podporou pro ostatní.
 • Svůj vlastní žal jste schopni pozitivně vyjádřit tím, že se umíte vcítit do druhých lidí.

15 Cesmína ostrolistá - Holly

 • Máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a vzteku?
 • Jste nespokojení, nešťastní, frustrovaní, jen vždy nevíte proč.
 • Strach, že budete podvedeni.
 • Lehce podezříváte druhé.

16 Zimolez kozí list - Honeysuckle

 • Žijete stále v minulosti a ovládá vás nostalgie?
 • Byli byste nejraději, kdyby bylo vše jako dřív?
 • Máte malý zájem o aktuální problémy, neboť jste myšlenkami stále v minulosti?

17 Habr obecný - Hornbeam

 • Odkládáte své povinnosti a cítíte mentální únavu?
 • Chybí vám elán?
 • Duševní únava způsobená dlouholetou rutinou.
 • Vstáváte ráno více unavení, než když jste šli večer spát? 

18 Netýkavka žlázonosná - Impatiens

 • Jste netrpělivý, lehce popudlivý a reagujete velmi prudce?
 • neumíte počkat až se věci vyvinou?
 • Děláte díky netrpělivosti zbrklá rozhodnutí?
 • Máte silnou potřebu nezávislosti?

19 Modřín opadavý - Larch

 • Máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti?
 • Očekáváte poze neúspěchy?
 • Děti se cítí ve škole neschopné, jako by selhaly.

20 Kejklířka skvrnitá - Mimulus

 • Máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...?
 • Jste ostýchavý, bázlivý, zdrženlivý, plachý...
 • Trpíte fobiemi?

21 Hořčice polní - Mustard

 • Bez zjevných příčin propadáte hluboké melancholii?

22 Dub letní - Oak

 • Máte pocit odpovědnosti, který vás nutí zdolávat překážky i přes vlastní vyčerpání? 

23 Oliva - Olive


 • Trpíte tělesnou i duševní únavou?
 • Jste úplně vyčerpaní?

24 Borovice lesní - Pine

 • Často se omlouváte?
 • Trpíte pocity viny?
 • Hledáte často chyby v sobě?
 • Obviňujete se za vše, co se nedaří?
 • Máte pocit, že si nezasloužíte lásku, vnitřně si odpíráte existenci - "Promiň, že jsem se narodil..."
 • Často se obětujete? Pracujete usilovněji, aby jste se zavděčili?
 • Manipulativní lidé.
 • V pozitivním stavu se člověk stále neomlouvá ovšem pociťuje pravou lítost místo viny. Pokud cítíme pocit viny, tak pouze přiměřenou dobu.
 • Cítíte se v bezpečí, neboť znáte své schopnosti.
 • Mizí pocity skleslosti a zoufalství, umíte se radovat.
 • Máte více energie, přichází pocit úlevy.

25 Červený kaštan - Red Chestnut

 • Máte přehnané strachy a obavy o své nejbližší, rodinu, přátele... Pečujete o nemocné, jste zdravotník, vychovatel, terapeut...
 • Jste rodič, který neusne pokud se děti nevrátí domů nebo nezavolají? Nabádáte své děti k neustálé opatrnosti?
 • Máte symbiotické spojení, vaše duševní pupeční šňůra je nedostačující nebo neoddělená...
 • Spoluprožíváte život někoho jiného, jako by to byl život váš vlastní. Za nevinným postěžováním druhého máte strach , že se skrývá zlá nemoc.
 • Trpíte nervozitou a máte starost o problémy jiných lidí.
 • V kladném stavu vyzařujete k jiným lidem v těžkých situacích pozitivní myšlenky a odvahu.
 • Staráte se o druhé beze strachu a se soucitem. Poskytnete rádi kdykoliv vyžádanou pomoc.

26 Devaterník penízkovitý - Rock Rose

 • Propadáte neustále panice, strachu a pocitu bezmoci?

27 Voda z léčivých pramenů - Rock Water

 • Kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní?

28 Chmerek roční - Scleranthus

 • Trpíte nerozhodností a vnitřně nejste vyrovnaní?

29 Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem

 • Prožili jste právě tělesný nebo duševní šok?

30 Kaštan - Sweet Chestnut

 • Trpíte extrémní mentální úzkostí?
 • Máte pocit zoufalství, že jste došli na hranici toho, co ještě dokážete snést?
 • Nevidíte světlo na konci pomyslného tunelu?
 • Jste přesvědčeni, že nemáte žádnou naději na pomoc?
 • Cítíte se naprosto ztracení, beznadějní , v totální izolaci....
 • Pocit "temné noci duše".
 • V pozitivním stavu máme pocit míru, klidu, chápeme proč...
 • " Máme ticho v duši."
 • Hluboká vnitřní síla měnit sami sebe, jsme plní odvahy a radosti.

35 Bílý kaštan - White Chestnut

 • Nemůžete usnout, budíte se v noci, nežádoucí myšlenky nebo obrazy se vkrádají do vědomí a nemůžete je zastavit? Neustále myslíte na to, jak udělat věci lépe, jak jste mohli situaci lépe vyřešit nebo co jste měli říct...
 • "Jste jako zaseknutá gramofonová deska."
 • Neustálá ozvěna v hlavě. Vnitřně zpracováváte znovu a znovu tytéž problémy, aniž byste došli k řešení?
 • Skřípete zuby, máte napětí v dolní čelisti, napětí kolem očí a čela, silné napětí v obličeji...
 • Děti, které nemohou usnout a neustále se v noci budí.
 • Jste v situaci, kdy vám může tato Bachova květová esence pomoci.
 • V hlavě opět panuje klid. Z vniřního klidu se vynoří řešení jakéhokoliv problému, dokážete opět usnout a spíte v klidu bez neustálého probouzení se, zvládnete dát do pořádku svůj vnitřní zmatek.
 • "Umíte zamířit na cíl a neminete jej."

37 Planá růže - Wild Rose

 • Přepadla vás apatie, lenost, nedostatek radosti?  Je váš postoj k životu spíše odmítavý a pasivní?
 • Cítíte se jako hromádka neštěstí a jste unavení? Rezignujete na své sny, ideály?
 • Terapie, které doteď byly efektivní, nezabírají?
 • Poddali jste se negativním zkušenostem?
 • Máte pocit, že svůj stav nemůžete změnit? Jste smířeni se svou chronickou nemocí, nešťastným manželstvím nebo neuspokojivým zaměstnáním?
 • Napadají vás věty typu. " To máme v rodině všichni. To nemohu změnit. Už je na vše pozdě..."
 • Lidé v negativním stavu nejsou schopni změnit své mentální programy, necítí životní energii...
 • Někdy je tento stav zastírán přehnanou aktivitou například u tzv. úspěšných manažerů.
 • Podvědomý zármutek.
 • Jste totálně pasivní?
 • Jste chronicky unudění, cítíte se vnitřně prázdní, lhostejní, ochablí, bez energie?
 • Esence pomáhá k překonání vnitřního odklonu od proudu života. Vzniká nová životní síla a prožívání radosti se navrací.
 • Nacházíte opět každý den zájem o život.
 • Máte pocit, že vás denně nepohlcuje rutina.
 • Pomoc ve zkouškovém období.
 • Přebíráte více kontroly nad svým životem.