METAMORFNÍ TECHNIKA

Metamorfní technika" Metamorfóza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu, kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme." ( Gaston Saint-Pierre )MT je jemná, neinvazivní, příjemná a velmi účinná technika, která pomáhá uvolňovat a odstraňovat emocionální bloky a vzorce, jež vznikly v prenatálním období (mohou se projevovat různými způsoby jako fyzické nebo psychické nemoci, emocionální nerovnováha, různé poruchy nebo jiné disharmonie). Tato technika podporuje samoléčivé síly těla člověka, jeho schopnost uzdravit se a vrátit se zpět k tomu, co je mu vlastní - ke své přirozené rovnováze.

Při sezení MT se jemně, nenásilně a bez jakékoli manipulace, zpracovávají a dávají do pohybu přesně ta témata, která se mají v danou chvíli zpracovat a posunout dál.

MT není terapie ani ošetření, neboť se nezaměřuje na určité symptomy nebo problémy. Klient přichází proto, že jeho životní síla je připravena proměnit staré vzorce.

MT se v rámci jednoho sezení aplikuje obvykle prostřednictvím jemných doteků nohou, rukou a hlavy.

MT je vhodná pro všechny. Nemá žádné kontraindikace. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech nebo o současných či minulých nemocech...

MT je možné kombinovat s Bachova květová terapie.

Často ji vyhledávají lidé v přechodových životních fázích jako je změna školy, profese nebo povýšení v zaměstnání, jeho ztráta, těhotenství, porod, stěhování se, nemoc, období smutku, odloučení od partnera, důchod...