METAMORFNÍ TECHNIKA

"Motýlí křídla"


Metamorfní technika je jemná, neinvazivní, příjemná a velmi účinná technika, která pomáhá uvolňovat a odstraňovat emocionální bloky a vzorce, jež vznikly v prenatálním období (mohou se projevovat různými způsoby jako fyzické nebo psychické nemoci, emocionální nerovnováha, různé poruchy nebo jiné disharmonie). Tato technika podporuje samoléčivé síly těla člověka, jeho schopnost uzdravit se a vrátit se zpět k tomu, co je mu vlastní - ke své přirozené rovnováze.

Při sezení MT se jemně, nenásilně a bez jakékoli manipulace, zpracovávají a dávají do pohybu přesně ta témata, která se mají v danou chvíli zpracovat a posunout dál.Váš text začíná právě zde. 

Čas na změnu


Metamorfní technika není terapie ani ošetření, neboť se nezaměřuje na určité symptomy nebo problémy. Klient přichází proto, že jeho životní síla je připravena proměnit staré vzorce.

V rámci jednoho sezení se aplikuje obvykle prostřednictvím jemných doteků na nohou, rukou a hlavě.

" Metamorfóza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu,

kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme."

Gaston Saint-Pierre

Metamorfní technika je vhodná pro všechny. Nemá žádné kontraindikace. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech nebo o současných či minulých nemocech...

Často ji vyhledávají lidé v přechodových životních fázích jako je změna školy, profese nebo povýšení v zaměstnání, jeho ztráta, těhotenství, porod, stěhování se, nemoc, období smutku, odloučení od partnera, důchod...


Metamorfní techniku je možné kombinovat s Bachovou květovou terapií.