METAMORFNÍ TECHNIKA

 Čas na změnu


" Metamorfóza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu, kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme." 

Gaston Saint-Pierre Metamorfní technika je jemná, neinvazivní, příjemná a velmi účinná technika, která pomáhá uvolňovat a odstraňovat emocionální bloky a vzorce, jež vznikly v prenatálním období (mohou se projevovat různými způsoby jako fyzické nebo psychické nemoci, emocionální nerovnováha, různé poruchy nebo jiné disharmonie). Tato technika podporuje samoléčivé síly těla člověka, jeho schopnost uzdravit se a vrátit se zpět k tomu, co je mu vlastní - ke své přirozené rovnováze.

Při sezení MT se jemně, nenásilně a bez jakékoli manipulace, zpracovávají a dávají do pohybu přesně ta témata, která se mají v danou chvíli zpracovat a posunout dál.


Metamorfní technika není terapie ani ošetření, neboť se nezaměřuje na určité symptomy nebo problémy. Klient přichází proto, že jeho životní síla je připravena proměnit staré vzorce.

V rámci jednoho sezení se aplikuje obvykle prostřednictvím jemných doteků na nohou, rukou a hlavě.

Metamorfní technika je vhodná pro všechny. Nemá žádné kontraindikace. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech nebo o současných či minulých nemocech...

Často ji vyhledávají lidé v přechodových životních fázích jako je změna školy, profese nebo povýšení v zaměstnání, jeho ztráta, těhotenství, porod, stěhování se, nemoc, období smutku, odloučení od partnera, důchod...


Metamorfní techniku je možné kombinovat s Bachovou květovou terapií.