Metamorfní technika

19.02.2023

Milujeme natolik, že necháme druhého být takového, jaký je.

Gaston Saint - Pierre

 Metamorfní technika aneb dotek motýla. Tichá, jemná, hluboká, osvobozující, probouzející, někdo dokonce říká něžná. I taková hodnocení slyším od svých klientů, kteří mne nechali praktikovat Metamorfní techniku. Pojďme od začátku.

Metamorfní technika uvolňuje stará traumata, stresy, strachy.., které na nevědomé rovině ovlivňuji náš život. Způsobují různá omezení a blokují náš přirozený stav bytí. Její pomocí se působí na zlepšení prožívání, zdraví, radosti, vnitřní síly...

V současné době se vše velmi zrychluje. Život a energie kolem nás jsou  plné chaosu, netrpělivosti a tlaku. Je velmi obtížné tyto energie ustát. Metamorfní technika přináší chvíle klidu, zastavení, "péče" a změny. Je procesem transformace.

Vše začíná již v období prenatálního vývoje. Prenatální období, období kdy jsme v lůně matky, je důležitou částí našeho života. V tomto životadárném lůně jsme se utvářeli, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Veškeré stresy, strachy, obavy, které matka prožívá během těhotenství se zapisují i do bytosti nenarozeného dítěte. Mohou z nich vzniknout myšlenky i traumata, které nás provázejí dalším vývojem. Z traumat, se mohou vytvářet "bloky". Tyto bloky jsou základem "vzorců", jež se mohou objevovat v našem životě a ovlivňovat naše myšlenky, naše prožívání... Projevují se v celkovém přístupu k životním situacím.

Případné bloky, které se vytvořily během prenatálního vývoje tvoří energetické blokády, které se odráží v životě člověka jako fyzické nemoci, psychické a emoční nerovnováhy, nevysvětlitelné strachy, stresy.. Tyto myšlenky i bloky, nás provázejí dalším vývojem.

Dále porod. Jakým způsobem jsme přišli na svět je dalším faktorem, který ovlivňuje náš život a naše chování, prožívání a řešení životních situací. Například předčasný porod - jedinec má více pocity zranitelnosti, přecitlivělosti a strachu. Tito lidé jsou buď nervózní a hodně hubení nebo lymfatické typy, které mají sklon k nadváze. Lymfatické typy se snaží nahradit ochranný obal dělohy vlastním tělem. Tito lidé se nejvíce uplatňují v povoláních, kde pomáhají druhým najít jejich místo ve společnosti. 

Ze sezení Metamorfní techniky

  • Klientka na konci sezení byla velmi dojatá. Měla pocit, že zpět prožívá, když jí jako hodně malé děvčátko maminka hladila. Stále se mne ptala, jak jsem to dělala. Její vztah s matkou byl po čase zralejší. Necítila již pocity viny ani napětí v blízkosti matky.
  • Další klientka popisovala, že se cítila být v lůně matky. Během celého sezení se jemně pohupovala. Měla pocit, že slyší srdce své matky a pociťovala naprosté bezpečí a klid.To vše se odrazilo později i v jejím životě. Přestala trpět existenčním strachem. Strach, že vše si musí zasloužit, zmizel.
  • Můj vlastní prožitek s úplně prvním sezením Metamorfní techniky se datuje před více jak 11lety. Také jsem se jemně pohupovala a měla pocit bezpečí. Najednou jsem sama v sobě začala křičet: "Jsem holka, já jsem holčička..." Po tvářích mi tekly slzy. Tenkrát můj dědeček chtěl moc vnuka, aby se zachoval rod (To jak mne můj děda miloval a já jeho, je zase jiný příběh). Po sezení jsem cítila naprostý klid, zvláštní uvolnění. Během krátké doby jsem již nikomu nepotřebovala dokazovat, že vše umím stejně jako muži. Mé ženství bylo osvobozeno.

Sezení Metamorfní techniky může dostat každý, nezávisle na životních okolnostech nebo aktuálním stavu. Provádí se v tichu na reflexních zónách chodidel, dlaní a hlavy. Tyto reflexní zóny obsahují paměť na celé období těhotenství. Výše zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

  • CHODIDLA určují POHYB
  • RUCE tvoří AKCI
  • HLAVA je MYŠLENKA

Klienti po sezení často zmiňují pocity zklidnění, život bez zbytečných obav a strachů. Začínají jinak pohlížet na svůj život a na prožívání sebe sama. Cítí více vnitřní síly, prostoru a růstu. Kolik sezení je potřeba záleží na každém klientovi. Někdo chodí jednou týdně, měsíčně nebo v přechodových fázích života.

Metamorfní technika je založena na principu uvolnění nashromážděné a neplynoucí energie. Není ani terapií, léčbou, masáží..., nýbrž technikou, která dává nový impulz naší vnitřní životní síle, jenž nám pomáhá, co nejlépe využít náš potenciál. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a nemá zdravotní omezení.

Ráda se s vámi setkám na sezení nebo terapiích, které nabízím v rámci celostního přístupu ke zdraví. A pokud je to ke mně daleko, přeji vám ať najdete svého praktika a naleznete pomocí této úžasné techniky, co jste ve svém bytí postrádali. Snad vzít vlastní sílu do vlastních rukou, dát směr svému životu, rozvoji a růstu.

Není to půda, která dává, ale je to rostlina, která si vezme, co potřebuje.

Gaston Saint - Pierre

Příběhy z praxe

Příběhy z praxe najdete na blogu v sekci Z poradny nebo Napsali o mně

Škola volá!

27.08.2023
"Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti."

Jan Amos Komenský
"V nemoci se mění nálada od té, kterou vnímáme běžně v životě a pozorovatelé si této změny mohou často všimnout dříve a někdy dlouho před tím, než se nemoc projeví a léčením nálady mohou projevu choroby předejít."