OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajůVeškeré údaje, které mi poskytnete, jsou u mne v bezpečí. Jak s nimi nakládám, se dozvíte na této stránce. Pokud by vám cokoliv nevyhovovalo, stačí napsat na sedlakmonika1@gmail.com a požádat o změnu ve vašich údajích či jejich smazání.Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů ( dále jen GDPR )

1. Činnosti, ve kterých s osobními údaji pracuji :

Komunikace - eviduji kontaktní údaje např. jméno, příjmení , email popř. telefon. facebook, messenger, další zákaznické administrativy...

Doklady - eviduji doklady pro účetní a platební operace, identifikace bezhotovostních plateb. Tyto údaje jsou ukládány po dobu danou platnou legislativou dle zákonů č.563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb.,daňový řád, č. 235/2004 Sb., a další.

Tato data jsou přísně zabezpečena proti zneužití a nejsou poskytována třetím osobám.

2 .Osobní údaje, které shromažďuji :

Informace shromažďuji proto, abych mohla provozovat mou službu - poradnu, diagnostiku, terapie, zakázkovou výrobu bižuterních šperků...

Pokud navštívíte můj web www. sedlakovamonika.cz, automaticky se zde ukládají některé informace v protokolech serveru např. operační systém, rozlišení obrazovky, soubory cookies, IP adresa zařízení atd.

Osobní údaje a vaše data zpracovávám na základě vašeho dobrovolného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

3. Osobní údaje , které zpracovávám z pohledu GDPR

Identifikační a kontaktní údaje nutné pro poskytování a zlepšování zákaznické podpory , péče na základě oprávněného zájmu pomoci vám v nesnázích, rovněž pro informování o službách a novinkách, které nabízím ve své poradně.

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pokud jej mám odeslat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné). Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

4. Využití těchto informací :

Informace, které shromažďuji používám pro poskytnutí své poradenské služby a další podporu při využívání mých služeb. Tyto informace používám pouze proto, abych vás informovala o službách, které nabízím nebo služby, které jste si již objednali nebo jste se jen dotazovali.

5. Sdílení informací

Vaše informace s nikým nesdílím a ani neposkytuji třetím osobám, pokud nedojde k jednomu z následujících případů :

- na základě vašeho vyzvání, s vaším výslovným souhlasem.

- můžu sdílet údaje a informace, které neumožňují zjištění vaší totožnosti. Pouze informace bez jakékoli vazby na osobní údaje.

6. Ukládání informací :

Údaje, které od vás shromažďuji, jsou uchovávány ve službě u poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datovém úložišti. Za jakýkoliv přenos prostřednictvím internetu nenesu zodpovědnost, ale po obdržení informací budu dodržovat veškeré bezpečnostní postupy a funkce. Dále shromažďuji informace v písemné podobě, kdy máte možnost po předchozí domluvě k nahlédnutí.

7. Automaticky získané informace :

Pokud navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, a také datum návštěvy prohlížení. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům např. Google Analytics. Dále automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies.

8. Vaše práva :

- právo na přístup prohlížení osobních údajů o své osobě dle čl. 15 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- právo na opravu a změnu dle čl. 16 GDPR

- právo na omezení rozsahu zpracování dle čl. 18 GDPR

- právo na přenos vašich osobních údajů dle čl.20 GDPR

- právo na výmaz svých osobních údajů dle čl.17 17 GDPR

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mne pomocí emailu sedlakmonika1@gmail.com nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Správce a hlavní zpracovatel osobních údajů jsem já osobně :

Monika Sedláková, v evidenci Živnostenského odboru Úřad městské části Praha 10

IČ: 48080896

Toto prohlášení je veřejně přístupné na webové stránce : https://www.sedlakovamonika.cz