KRANIOSAKRÁLNÍ  TERAPIE

Co je kraniosakrální terapie

Síla doteku

Kraniosakrální terapie - celostní, jemná, neinvazivní, manuální terapeutická metoda, která souvisí s kraniosakrálním rytmem. Tento rytmus je vyvoláván produkcí a vstřebáváním mozkomíšního moku v mozkových komorách. Mozkomíšní mok = ochrana a výživa CNS, přenos informací, detoxikace - odvod zplodin, imunologická funkce, životní energie.

Můžete se též setkat s názvy kraniosakrální osteopatie, kraniosakrální biodynamika, kranio, kraniálka, cranio therapy.

Celostní a bezpečný přístup této terapeutické metody pomáhá našemu systému najít cestu ke změně. To znamená cestu k rovnováze , tedy zpět ke zdraví.

Co je kraniosakrální rytmus


Kraniosakrální rytmus se projevuje velmi pomalými, jemnými pohyby lebečních kostí, celé páteře, kosti křížové a následně dalších připojených kostí. Je hmatný na celém těle, stejně jako srdeční tep a dech. Za normálních okolností je jeho frekvence 6 - 12 pulsů za minutu.

CRANIUM = LEBKA   

OS SACRUM = KOST  KŘÍŽOVÁ


Jak působí kraniosakrální terapie

Dech života


Navozením tzv. klidových bodů a pomocí velmi jemné práce s lebečními kostmi, mozkovými membránami, durální trubicí a vazivem se uvolňují překážky - blokády v kraniosakrálním systému. Dochází k jeho vyrovnání a harmonizaci kraniosakrálního rytmu. Zlepšuje se prokrvení a inervace celého těla, aktivují se jeho samoozdravné mechanismy.

CST - kraniosakrální terapie je spojena s nejhlubší životní energií a během ošetření se velmi lehce dosahuje stadia hloubkového uvolnění. V tomto uvolnění je možné komunikovat s nevědomím, uvolňovat stará fyzická i psychická traumata z paměti buněk nebo těla a zároveň může celý organismus regenerovat a tím probíhá proces uzdravení. Uzdravení probíhá na všech úrovních - fyzické, psychické, emocionální i spirituální.

Kdy kraniosakrální terapie pomáhá

 • zdravotní potíže
 • časté bolesti hlavy, migrény
 • bolesti krční páteře, problémy se zády, skoliozy, bolesti kloubů a krajiny břišní
 • poruchy zraku (šilhavost, dvojité vidění), poruchy sluchu (tinitus), tiky 
 • problémy s čelistním kloubem, zuby, rovnátky
 • nemoci způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku (včetně následků mozkové mrtvice), hypertenze
 • PMS, hormonální problémy, menopauza, impotence, ztráta libida
 • poruchy učení ( dyslexie...), poruchy koncentrace, hyperaktivita, LMD
 • dýchací potíže, astma, alergie, záněty ( stř. ucho, dutiny...)
 • řešení traumat a postraumatických syndromů

 • stres, emocionální traumata, fyzické šoky, deprese, strach, úzkosti, panika

 • symptomy po úrazech, operacích, nehodách

 • nespavost, problémy se spánkem, noční pomočování

 • neurózy, napětí, chronická únava, únavový syndrom, syndrom vyhoření

 • psychosomatické potíže, potíže s koordinací, poruchy rovnováhy, tiky

 • podpora pro těhotné a děti

 • těhotenství, příprava na porod, poporodní trauma, problémy s otěhotněním

 • posílení celkové imunity a vitality organismu jako součást práce na svém sebepoznání a seberozvoji


Kontraindikace: zatím je známo jen málo kontraindikací pro CST. V zásadě, pokud by mohla uškodit změna tlakových poměrů v lebce. 

Pro koho je kraniosakrální terapie vhodná

Kraniosakrální terapie je vhodná pro klienty jakéhokoli věku, tedy i pro všechny děti  - od miminek až po mladistvé, dospělé v produktivním věku i seniory. Je velkým přínosem pro nastávající matky jako příprava na porod či řešení komplikací během těhotenství.  Je vhodná pro klienty, kteří řeší zdravotní potíže, psychické a emoční problémy nebo osobní růst v životě.

Jak probíhá ošetření kraniosakrální terapie

Celé sezení při první návštěvě trvá 120 minut. Každá další návštěva je 90 minut nebo dle domluvy a potřeb klienta. Samotné kraniosakrální terapii vždy předchází pohovor, který se týká zdravotního či emocionálního stavu. Na ošetření je vhodné oblečení, které je pro vás pohodlné.

Kranio se provádí na masérském lehátku, kdy klient leží plně oblečený a přikrytý lehkou dekou. Terapeut své ruce přikládá klientovi na tělo nebo pod tělo a zároveň pomocí rukou "naslouchá" jemným rytmům v jeho těle. Tento dotek se děje respektujícím způsobem.

Kraniosakrální ošetření probíhá v naprostém tichu, kdy se klient může uvolnit, vnímat sám sebe, své tělo, emoce...  V této chvíli se mohou začít zpracovávat témata, které si klientovo tělo samo určí. Během ošetření spolu terapeut s klientem dle potřeby komunikují.

V průběhu krania se mohou projevit pocity tepla, chladu, pulzace, mravenčení, proudění "energie", pocity volnosti, lehký třes končetin, někdo vidí barvy, různé emoce...  Někteří klienti během ošetření na chvíli usnou nebo se "propadnou" do velmi hluboké relaxace, jiní mají pocity houpání spojené s návratem do prenatálního období nebo období porodu či po porodu.


 Po ošetření klienti často mluví o prožitku hluboké relaxace, klidu a celkového uvolnění.


Popis ošetření se zkušenostmi, pocity i prožitky mé klientky


Co na závěr?

CST jako celostní metoda v sobě spojuje poznatky vědy, precizních manuálních technik, intuice a meditace.Kraniosakrální terapii je velmi vhodné kombinovat s Viscerální terapiiíBachovou květovou terapií nebo Schüsslerovými solemi.


Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře. 

Příběhy z praxe


Příběhy z praxe najdete na blogu v sekci Z poradny nebo Napsali o mně  

Kraniosakrální terapie mne vždy dovede do stavu hluboké meditace. V onu jedinečnou chvíli jsem naplno sama se sebou, svým tělem, pocity… Vše najednou přestává existovat. Jsem v jednotě s tělem a svou duší. Pokaždé cítím změnu, která postupem času nabírá na síle.

Kraniosakrální terapie Praha

Monika Sedláková - Cesta změny