BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Bachova květová terapie - holistická metoda

 Naše emoce


" Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít."    

Edward Bach


Co jsou Bachovy esence?

Bachovy květové esence  jsou velice jednoduchým, uceleným a účinným systémem , který na jemné rovině odstraňuje duševní napětí, čímž vnáší do života harmonii a vyrovnanost.

Bachovy květové esence - setkáte se také s označením Bachova květová terapie, Bachovy kapky, Bachovy květy nebo Bachovky. Tvoří je komplex 38 květových esencí. 37 esencí je připraveno z nejedovatých květů divoce rostoucích rostlin, stromů nebo keřů. 1 esence obsahuje vodu z léčivých pramenů. 39 esencí je Krizová esence = Rescue Remedy, jež obsahuje pět Bachových květových esencí. 

Popis jednotlivých esencí i s vyobrazením najdete:

Bachovy květové esence

"Všichni víme,že stejná nemoc může mít různé účinky na různé lidi; jsou to účinky, které potřebují léčení, protože nás vedou ke skutečné příčině."

Dvanáct léčitelů

Kdo je objevil?

S čím mohou Bachovy esence pomoci?


Objevil je kolem roku 1930 anglický lékař Dr. Edward Bach. Dříve než Bach vyvinul svůj systém květových esencí, pracoval jako bakteriolog a homeopat. (Objevil sedm tzv.Bachových nosod, které jsou pevnou součástí mezinárodního pokladu léčiv.) Bach viděl v esencích návrat k jednoduchosti, k přírodě, k přírodním léčebným prostředkům a zároveň vyzdvihoval vysoké duchovní hodnoty.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Nedochází k potlačení negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje. Cílem je podpora při léčení nemocí i emocí a s tím zároveň mohou mizet pocity jakými jsou deprese, strach, úzkost, nejistota a trauma = překážka v léčení.

Možnosti použití

 • osobní a rodinné problémy (nový člen rodiny, osamění, ztráta blízkého člověka, žárlivost, rozvod, rozchod...)
 • strachy známé i neznámé, fobie, úzkosti, následky šoků
 • deprese, panika, apatie, beznaděj, zatrpklost, únava, nedostatek energie
 • nízké sebevědomí, nejistota
 • nespavost, netrpělivost, nerozhodnost
 • workoholismus, přílišné nadšení
 • potíže se sebepřijetím ( komplexy, anorexie, bulimie, nadváha )
 • potíže ve škole, zkoušky
 • změny v životě ( těhotenství, porod, změna zaměstnání, bydliště, zkoušky...)
 • pocit viny a oběti
 • preventivní užívaní - vylaďují naši psychiku

Jak probíhá konzultace?

Konzultace trvá cca. 60 minut.  Na základě pohovoru vybereme nejvhodnější květové esence na míru dle vašeho aktuálnímu stavu. Z konzultace si odnesete užívací lahvičku s esencemi o obsahu 30ml. 

Užívací lahvička na míru

Příprava, obsah a užívání

 K dlouhodobému užívání se doporučuje užívací lahvička na míru.

Na základě konzultace a vybraných květových esencí se připraví lahvička o obsahu 30ml.

 Užívací lahvička na míru obsahuje neperlivou vodu, maximálně 7 květových esencí (2 kapky od každé zvolené esence), 1-2 čajové lžičky brandy jako konzervant. Dětem do 1 roku se alkohol do lahvičky nepřidává.                        

Jak užívat Bachovy květové esence? Obvyklá dávka jsou 4 kapky 4 krát denně.  První dávku užíváme hned ráno, poslední večer před spaním a zbylé dvě dávky v pravidelných intervalech mezi. Pamatujte si pravidlo 4x4. Důležité je lahvičku protřepat. Kapeme přímo do úst nebo do vody. 

Při pravidelném užívání 4x denně 4 kapky se lahvička spotřebuje za cca 1 měsíc. 

Bachovy kapky lze užívat v případě potřeby i častěji než 4krát denně. Pokud si nepamatujete počet dávek, užijte raději více než méně. Není možné je předávkovat. 


Kdo může Bachovy květové esence užívat?

Květové esence jsou zcela bezpečné pro všechny věkové kategorie, těhotné, děti včetně novorozenců, pro zdravé i nemocné, dokonce i zvířata a rostliny. Nejsou návykové a nevyvolávají nežádoucí účinky a alergie.

Mohou se užívat samostatně nebo s lékařskou či jinou léčbou.


Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře. 

Příběhy z praxe


Příběhy z praxe najdete na blogu v sekci Z poradny nebo Napsali o mně 

Kraniosakrální terapie mne vždy dovede do stavu hluboké meditace. V onu jedinečnou chvíli jsem naplno sama se sebou, svým tělem, pocity… Vše najednou přestává existovat. Jsem v jednotě s tělem a svou duší. Pokaždé cítím změnu, která postupem času nabírá na síle.

"Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu

v jeho živoucí paměti dán."


Dr. Edward Bach, Dvanáct léčitelů

Bachova květová terapie Praha

Monika Sedláková - Cesta změny