SCHÜSSLEROVY TKÁŇOVÉ SOLI

Co mi chybí

 

" Moje léčebná metoda není homeopatie, neboť není založena na principu podobnosti, nýbrž na fyziologicko-chemických procesech, které probíhají v lidském organismu." 

 

Dr. Schüssler


Schüsslerovy soli jsou minerály a stopové prvky tělu vlastní. Ovlivňujeme jimi na mezibuněčné i buněčné úrovni vitalitu i reakční schopnosti celého organismu.

Způsob života, těžké výživové chyby, stres, extrémní sportovní aktivita, nemoce tím vším a dalším se zásoby solí různě rychle spotřebovávají. Jejich nedostatek tak vede k akutním, chronickým a různým civilizačním chorobám. Prostřednictvím Schüsslerových solí máme možnost tyto vyčerpané zásoby doplnit a zároveň tím podpoříme tělo, aby využilo své samoozdravné síly

Systém Dr. Schüsslera se skládá z 12 základních solí a 15 doplňkových solí. Dr. Schüssler rozlišuje u minerálních látek dvě oblasti, a sice funkční prostředky (regenerace, obnova, hojení, detoxikace...) a stavební látky (kostní buňky, nervové dráhy...).

Schüsslerovy soli jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, těhotné, těžce nemocné... Mohou se kombinovat s klasickými léky i celostní léčbou. Používají se na akutní i chronické stavy, jako kůry a prevence.


Zjišťování nedostatků:

analýza obličeje

popis "symptomů"

případné provozní poruchy nebo nemoci


Schüsslerovy soli je možné kombinovat s Kraniosakrální terapií nebo Bachovou květovou terapií.