METAMORFNÍ TECHNIKA

Co je Metamorfní technika?

Masáž motýlí křídla


Metamorfní technika nazývaná také masáž motýlích křídel je jemná, neinvazivní, příjemná a velmi účinná technika, která pomáhá uvolňovat a odstraňovat emocionální bloky a vzorce, jež vznikly v prenatálním období (mohou se projevovat různými způsoby jako fyzické nebo psychické nemoci, emocionální nerovnováha, různé poruchy nebo jiné disharmonie). Tato technika "doteku motýlích křídel" podporuje samoléčivé síly těla člověka, jeho schopnost uzdravit se a vrátit se zpět k tomu, co je mu vlastní - ke své přirozené rovnováze.


Při sezení Metamorfní techniky se jemně, nenásilně a bez jakékoli manipulace, zpracovávají a dávají do pohybu přesně ta témata, která se mají v danou chvíli zpracovat a posunout dál.

Jak vznikla Metamorfní technika

Trochu z historie


Gaston San-Pierre založil koncem 70. let Metamorfní techniku. Dlouho jej provázel hluboký zájem o proces a otázky týkající se transformace. Byl si plně vědom, že transformaci nelze vyvolat vůlí. Setkal se s Dr. Robertem St. Johnem, který se zabýval prenatální terapií. Toto setkání mu napomohlo k objevení Metamorfní techniky. V roce 1979 založil The Metamorphic Association, jež byla v roce 1984 registrována v Anglii jako obecně prospěšná vdělávací organizace

Čas na změnu

Průběh sezení


Metamorfní technika není terapie ani ošetření, neboť se nezaměřuje na určité symptomy nebo problémy. Klient přichází proto, že jeho životní síla je připravena proměnit staré vzorce.

V rámci jednoho sezení se aplikuje obvykle prostřednictvím jemných doteků na nohou, rukou a hlavě. Sezení probíhá na masážním lehátku vleže nebo  v křesle vsedě, kdy je klient oblečený. Vhodné je pohodlné oblečení." Metamorfóza je pohyb od toho, kým jsme, k tomu,

kým můžeme být a kým ve svém potenciálu už jsme."

Gaston Saint-Pierre

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?

Kdy ji vyhledat?


Metamorfní technika je vhodná pro všechny. Nemá žádné kontraindikace. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat  o osobních problémech nebo o současných či minulých nemocech...

Často ji vyhledávají lidé v přechodových životních fázích jako je změna školy, profese nebo povýšení v zaměstnání či jeho ztráta, těhotenství, porod, stěhování se, nemoc, období smutku, odloučení od partnera, důchod...

Více informací o masáži motýlích křídel najdete v článku na blogu Z poradny "Jak pomocí metamorfní techniky uvolnit stará traumata, stresy strach..."


Metamorfní techniku je možné kombinovat s Bachovou květovou terapií , s diagnostikou  Schüsslerovy soli. Dobře se  doplňuje i s terapiemi  klasické medicíny.


Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře. 

Příběhy z praxe


Příběhy z praxe najdete na blogu v sekci Z poradny 

Kraniosakrální terapie mne vždy dovede do stavu hluboké meditace. V onu jedinečnou chvíli jsem naplno sama se sebou, svým tělem, pocity… Vše najednou přestává existovat. Jsem v jednotě s tělem a svou duší. Pokaždé cítím změnu, která postupem času nabírá na síle.