SCHÜSSLEROVY TKÁŇOVÉ SOLI

 Co jsou Schüsslerovy tkáňové soli?

Co mi chybí?


"Moje léčebná metoda není homeopatie, neboť není založena na principu podobnosti, nýbrž na fyziologicko-chemických procesech, které probíhají v lidském organismu."

Dr. Schüssler

Schüsslerovy soli také tkáňové nebo buněčné soli, taktéž biochemické soli jsou minerály a stopové prvky tělu vlastní. Ovlivňujeme jimi na mezibuněčné i buněčné úrovni vitalitu i reakční schopnosti celého organismu.

Způsob života, těžké výživové chyby, stres, extrémní sportovní aktivita, nemoce a mnohé další, tím vším se zásoby solí různě rychle spotřebovávají. Jejich nedostatek tak vede k akutním, chronickým a různým civilizačním chorobám. Prostřednictvím Schüsslerových solí máme možnost tyto vyčerpané zásoby doplnit a zároveň tím podpoříme tělo, aby využilo své samoozdravné síly

Kdo byl Dr. Schüssler?

Biochemie


Dr. Wilhelm Schüssler žil v letech 1821 až 1898. Byl praktikujícím homeopatickým lékařem. Hledal jednoduchý způsob, který by byl dostupný i srozumitelný pro všechny. Způsob, který by zároveň vedl k hlubšímu pochopení, proč vznikají nemoci či omezení těla.


Významný vědec Jacob Moleschott ("Nemoc buňky vzniká ztrátou anorganických solí - minerálních látek.") a celulární patolog Rudolf Virchow ( "Nemoc těla se rovná nemoci buňky.") jej nasměrovali v jeho výzkumech lidské buňky. Dr.Schüssler z toho logicky odvodil následující fakt: 

"Pak musí být zdraví buňky a tím i těla obnoveno vyrovnáním ztráty."

Dr. Schüssler již tenkrát poznal, že příliš vysoké dávky minerálních látek mohou způsobovat tělu problém, proto byly přípravky potencovány - ředěny.

Biochemie podle Dr.Schüsslera je jedinou léčebnou metodou, jenž rozlišuje hospodaření s minerálními látkami uvnitř buňky i mimo ní. 

"...Biochemie dosahuje svého cíle přímo pokrytím deficitu: Ostatní léčebné metody, které používají prostředky, jež nejsou totožné s látkamí vlastními lidskému organismu, dasahují cíle nepřímo."

Jak fungují tkáňové soli


Systém Dr. Schüsslera se skládá z 12 základních solí a 15 doplňkových solí. Dr. Schüssler rozlišuje u minerálních látek dvě oblasti, a sice funkční prostředky (regenerace, obnova, hojení, detoxikace...) a stavební látky (kostní buňky, nervové dráhy...).

Zdraví je též závislé na tom, jak moc jsou zásoby jedince naplněné. Organismus člověka má svou vlastní přirozenou moudrost a nastaví tělo na ty zásoby látek, které má k dispozici. Čím menší jsou zásoby látek, tím více je fungování organismu omezeno. Znamená to, že organismus má tzv. provozní poruchy např. zrohovatělá kůže/mozoly, mastná nebo lesklá pokožka, popraskané rty či koutky, dušnost, pigmentové skvrny, předčasně povadlá kůže... Pokud se zásobárny opět naplní, odrazí se to na dobrém zdravotním stavu, kdy je vidět vitalita, pružnost a pevnost.

Proč ředění tkáňových solí?

"Celulární terapie"


Dr.Schüssler uvádí: "Právě uvedené minerály musí být podávány v molekulární formě, pokud mají být užívány jako léčebné přípravky.

Volné molekuly se dostávají přes epitel dutiny ústní a hltanu a přes stěny kapilár, které se tam nacházejí, do krve a pronikají poté všude do organismu. Část infiltrovaných molekul dospěje do ložiska nemoci a tam ovlivní vyrovnání deficitu, který je příčinou dotyčné nemoci. ...

... Volné molekuly minerální látky, podávané za terapeutickým účelem, se dostanou, jak je výše uvedeno, nejkratší cestou do krve, aby v patogenně změněných buňkách ovlivnily vyrovnání deficitu dané minerální látky." ( Alopathie, Biochemie und Homoopathie. Besprochen von Dr.med. Schüssler) 

Jak zjišťujeme nedostatky tkáňových solí

Pro koho jsou buněčné soli vhodné

Zjišťování nedostatků:
analýza obličeje
popis "symptomů"
případné provozní poruchy nebo nemoci


Pokud organismu chybí některé potřebné látky, a jestliže je nedostane, potom po nich doslova "volá". Bohužel často řeči organismu nerozumíme. Např. velká chuť na kečup, který jedinec konzumuje ve velké míře, je voláním organismu z nedostatku Calcia...

Schüsslerovy soli ve formě léčiva ( k dostání ve vybraných lékárnách) jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, těhotné, těžce nemocné... Mohou se kombinovat s klasickými léky i celostní léčbou. Používají se na akutní i chronické stavy, jako kůry a prevence. Mnoho zodpovězených otázek najdete na blogu v článku Tkáňové soli - časté dotazy.


Schüsslerovy soli je možné kombinovat s Kraniosakrální terapií nebo Bachovou květovou terapií


Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře. 

Příběhy z praxe


Příběhy z praxe najdete na blogu v sekci Z poradny 

Milujeme natolik, že necháme druhého být takového, jaký je.
Gaston Saint - Pierre