Zamyšlení nad slovy, která často používáme

02.03.2022


"Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých."

Karel Čapek


Zamyšlení, jak najít mír v sobě

Citát, který jsem dnes ráno četla na sociální síti, mne přivedl k zamyšlení. Vystihuje přesně naši povahu a vše, co je v nás skryto.

Každý den většina z nás vede malé boje se sebou samými, s ostatními lidmi, situacemi... Ne nadarmo se říká -  "Zameť si před vlastním prahem." Velká část lidí najednou moc dobře ví, co by měli dělat ostatní, jak by měli žít, starat se o své zdraví, co by měli a neměli říkat, dělat... Ze všech těchto lidí jsou najednou odborníci na život, zdraví, politiku, mír, závislosti a mnohé další.


Proč stále měníme svá místa

Kde se bere v nás lidech tato touha být mistrem ve všem? Nestačí, když umíme dobře své řemeslo, práci a v tom rosteme dál? Proč bychom stále měli měnit svá zaměstnání a mnohé další. Vždyť tímto způsobem nikdy z nikoho žádný mistr nebude. Copak například chirurg stále mění pracoviště nebo obor?


Strom jako vzor pro růst

Pokud najde člověk dobré místo, má tendenci tam zakořenit a růst. Stejně jako roste strom. Strom, kterému se daří, má silné kořeny i kmen a nádhernou korunu. Zůstává na svém místě, je pevný a stálý i při nepřízni počasí a okolností. Vzpomeňme na lípy, duby.


Síla slova je mocná

A tak každý den se snažím žít svůj život, co nejlépe. Slovo bojuji s něčím jsem dávno vypustila ze svého slovníku a učím to i své klienty. Slovo má svou sílu. Slyšíme a čteme je každý den. A opakované slovo se stává skutkem.


Proč používáme slovo bojuji

Slýchávám velmi často, kdo s čím bojuje. Zkusme se zamyslet, jak ono slovo změnit nebo nahradit. Staňme se vyjednavačem v našem vlastním životě. Vyjednejme pro nás samotné harmonii, lásku, mír.


Mír a klid má v našem životě důležité místo

Ano, jen díky boji a válce si uvědomujeme, jak je mír a klid pro nás důležitý. Najednou se v nás přepnou jiné hodnoty jako je soudržnost, pomoc druhým, láska k životu.

U někoho se ještě více prohloubí agrese a nenávist. Najděme si chvilku a zastavme se sami se sebou a naslouchejme tomu, jak promlouváme my sami a naše nitro. Jen situace venku nám pomohla vynést naše skryté démony na světlo.


Být ve svém středu vede ke klidu a růstu

Ani přemíra pomoci a záchrany, ani přemíra nenávisti a agrese nikam nevede. Vždy jsme se vychýlili jen od našeho středu bytí. Přeji nám všem, abychom nalezli svůj vlastní klid a mír.Změna je vždy možná

Ve své praxi zažívám s klienty návrat k životní síle, proměně, klidu... Mám velké štěstí. Děkuji všem, které jsem potkala a ještě potkám. Potřebujete změnu? Vykročte se mnou na cestu.

Kraniosakrální terapie mne vždy dovede do stavu hluboké meditace. V onu jedinečnou chvíli jsem naplno sama se sebou, svým tělem, pocity… Vše najednou přestává existovat. Jsem v jednotě s tělem a svou duší. Pokaždé cítím změnu, která postupem času nabírá na síle.

"Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti."

Jan Amos Komenský