P.F. 2022

01.01.2022


Přeji nám všem nový rok plný božího požehnání a naplnění slov Jana Amose Komenského...


"Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo."

Jan Amos Komenský